Kysymyksiä ortodoksisuudesta: Miksi ortodoksit kutsuvat pappia isäksi?

Pappia kutsutaan isäksi ortodoksien lisäksi myös roomalaiskatolisessa ja idän muissa vanhoissa (orientaalisissa) kirkoissa.

Kuva: Rod Warrington / Flickr

Evankeliumissa Jeesus sanoo aikansa oppineille, ettei ketään tule kutsua isäksi, koska on vain yksi Isä, Jumala (Matt. 23:9). Tällä Jeesus varoitti heitä siitä, etteivät he torjuisi omia erityisiä opettajiaan seuraamalla taivaallista Isää.

Tästä huolimatta jo Raamatussa kutsutaan maallista isää isäksi (1. Moos 9:18, Luuk. 1:67). Nimitystä käytetään myös hengellisestä isästä (samoin hengellisiä äitejä kutsutaan kirkossamme äideiksi). Apostoli Paavali kirjoittaa apostolintehtävästään ja muistuttaa, että Korintin seurakunnan jäsenillä ”on vain yksi isä. Minähän teidät olen evankeliumia julistamalla synnyttänyt Kristukseen Jeesukseen uskoviksi.” (1. Kor. 4:15)

Isä-nimityksen käyttäminen riippuu siitä mitä sillä tarkoitetaan. Jeesus varoitti nimityksen väärinkäyttämisestä, Paavali taas käytti sitä oikeassa merkityksessä. Kirkossa isällä tarkoitetaan hengellistä opettajaa, kasvattajaa ja sielunhoitajaa eli papiston jäsentä.

Kuva: Gareth Christopher / Flickr

Isä ei ole kuitenkaan virallinen pappia tarkoittava nimitys. Virallisia termejä erilaisille isille ovat esimerkiksi diakoni (isä diakoni), pappi (pastori, isä) ja piispa (isä esipaimen). Kaikissa ortodoksissa kirkoissa diakonia ei kutsuta isäksi eli nimityksen käyttö riippuu paikallisesta tavasta.

isä Marko Mäkinen