Maria, uusi Eeva

Useimmat varmaankin tunnistavat ikoneista Kristuksen äidin, eli Marian. 8.9. on Marian syntymäpäivä, yksi kirkon suurista juhlista. Mariaa kutsutaan Jumalansynnyttäjäksi. Kirkolla on kuitenkin Marialle myös useita muita nimiä, jotka voivat kuulostaa aluksi oudoilta. Tuohustuli listasi neljä yleistä vertauskuvaa, joita Mariasta kuulee kirkkoveisuissa käytettävän.

Uusi Eeva

Aivan Raamatun alussa kerrotaan ensimmäisistä ihmisistä Aadamista ja Eevasta. He kuitenkin tulivat ylpeiksi ja halusivat tietää kaiken niin kuin Jumala, ja heidät karkotettiin paratiisista. Heistä tuli myös kuolevaisia. Kristus tuli korjaamaan tämän asian. Häntä sanotaan uudeksi Aadamiksi, uudeksi ihmiseksi, kun taas Mariasta tuli uusi Eeva.

Uusi temppeli

Juutalaisten uskonnolle temppeli oli tärkein paikka, sillä itse Jumalan ajateltiin asuvan siellä. Kristityt taas säilyttivät temppelin tietysti kirkkona, mutta myös samalla he uskoivat, että jokainen ihminen on Pyhän Hengen temppeli ja Jumalaa voi palvoa siten kukin myös omassa sisimmässään. Koska Maria kantoi Jeesus-vauvaa kohdussaan yhdeksän kuukautta, kirkon runoilijat näkivät hänessä nyt uuden temppelin, jossa Jumala asui ja josta Jumala syntyi. Tämän vuoksi Maria esiintyy myös kirkon vertauskuvana.

Kuva: Fr. Ted/Flickr

Palava pensas

Kuvaus Mariasta palavana pensaana juontuu Vanhaan Testamenttiin ja kertomukseen Mooseksesta, joka näki autiomaassa palavan pensaan, joka ei kuitenkaan tuhoutunut tulessa. Moosekselle Jumala ilmoitti itsensä tällä tavoin. Kirkon runoudessa palava pensas rinnastuu juuri Mariaan, joka piti sisällään ikuista Jumalaa, kuitenkaan itse tuhoutumatta tai muuttumatta mitenkään.

Luontokuvat

Helpoimmin ovat ymmärrettäviä runsaat luontokuvat, jotka liitetään Jumalansynnyttäjään. Häntä kutsutaan muun muassa elämän lähteeksi, päättymättömäksi virraksi, luvatuksi ja hedelmälliseksi maaksi ja taivaita avarammaksi. Kaikki nämä kuvat korostavat sitä miten Maria on liitoksissa ikuiseen ja yltäkylläiseen elämään. Samalla luontokuvaukset osoittavat sitä, että Maria ja Kristus ovat luonnollisia ja todellisia ihmisiä. Heidän luonnollisuutensa on vain alkuperäistä paratiisin luonnollisuutta, ei syntiinlankeemuksen jälkeistä ”aliluonnollisuutta”.