Toivo on näköala – miksi toivo on tärkeää?

Jokainen todennäköisesti tietää miltä toivo tuntuu tai miltä taas epätoivo. Yhden määritelmän mukaan toivo on uskoa siihen, että asiat voivat muuttua. Toivon säilyttäminen ja ylläpitäminen auttaa siis toimimaan ja kestämään vaikeitakin hetkiä.

Toivoon liittyy siis myönteisiä odotuksia tulevaisuudelta. Toivo voi olla herkkä asia: joskus toivo katoaa, jos huonojen asioiden väliaikaisuus katoaa näkyvistä.

Kirkon näkökulma on toivon näkökulma: Jumala on lopulta uudistava kaiken ja kaikki tulee hyväksi. Tässä maailmassa ei kuitenkaan asiat ole mustavalkoisia, vaan toivonkin takia on opittava näkemään harmaan sävyjä. Tätä sanotaan joustavuudeksi, eli hetkittäiset mustat asiat eivät vielä väritä koko kuvaa mustaksi, vaan ihminen luottaa siihen, että asiat muuttuvat ja saavat uusia sävyjä.

On tärkeää, että elämän vaikeuksista puhutaan jollekin toiselle läheiselle ihmiselle. Usein pelkkä toisen ihmisen läsnäolo saa toivon heräämään, sillä tuo ihminen näkee ongelmatkin toisella tapaa. Tätä varten kirkossa voi myös lähestyä pappia, joka on koulutettu käymään hengellisiä keskusteluja.

Jos elämässä on solmuja ja vaikeuksia, on tärkeää, että kukaan ei jää yksin!

Seuraavassa on vinkkejä mieli.fi – sivustolta:

Kriisistä selviytymisen oma-apuohjelma nuorille

Jokainen voi kohdata elämässään tilanteita, jotka muuttavat normaalia elämänkulkua. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi läheisen kuolema tai vakava onnettomuus. Erityisesti nuoret tarvitsevat apua ja uudenlaisia keinoja, joilla selvitä tällaisista elämäntilanteista ja niiden herättämistä tunteista.

MIELI Suomen Mielenterveys ry ja Nuorten Mielenterveystalo (HUS) ovat ensimmäisinä Suomessa kehittäneet nuorille suunnatun verkkopohjaisen TOIVO-oma-apuohjelman, jonka tarkoituksena on olla tukena vaikeissa elämäntilanteissa ja kriiseissä.

Ohjelma koostuu yhdeksästä mielenterveyttä ja selviytymistä edistävästä osiosta, joihin liittyy tiedon lisäksi harjoituksia, äänitteitä ja videoita. Nämä osiot muodostavat yhdessä selviytymismatkan. Nuoret ovat itse olleet mukana ohjelman arvioimisessa ja videoiden työstämisessä. Ohjelma sopii myös tueksi lasten ja nuorten kanssa työskenteleville sekä vanhemmille.

Ohjelma tarjotaan tietoa muun muassa seuraavista aiheista:

  • suru ja selviytymiskeinot
  • tunteet, ajatukset ja kehon tuntemukset
  • stressinhallinta
  • perhe- ja kaverisuhteet
  • minäkuva ja sen muutos

TOIVO – Kriisistä selviytymisen oma-apuohjelma nuorille

Jos tarvitset keskusteluapua