Kysymyksiä ortodoksisuudesta: Miksi ortodoksit kutsuvat pappia isäksi?

Pappia kutsutaan isäksi ortodoksien lisäksi myös roomalaiskatolisessa ja idän muissa vanhoissa (orientaalisissa) kirkoissa. Evankeliumissa Jeesus sanoo aikansa oppineille, ettei ketään tule kutsua isäksi, koska on vain yksi Isä, Jumala (Matt. 23:9). Tällä Jeesus varoitti heitä siitä, etteivät he torjuisi omia erityisiä opettajiaan seuraamalla taivaallista Isää. Tästä huolimatta jo Raamatussa kutsutaan maallista isää isäksi (1. Moos … Lue lisää

Kysymyksiä ortodoksisuudesta: miksi ortodokseilla on erilainen risti kuin luterilaisilla?

Risti on kaikkien kristittyjen yhteinen tunnus. Ristejä näkyy paitsi kirkoissa, niin myös esimerkiksi valtioiden lipuissa, kuten Suomen lipussa. Risteistä on kuitenkin erilaisia versioita. Meillä näkyvin muista kristityistä poikkeava ristityyppi on niin sanottu slaavilainen risti. Siinä on ylhäällä vaakaviiva, joka kuvaa Jeesuksen ristin päällekirjoitusta. Alhaalla taas on vinoviiva, joka kuvaa kahta ryöväriä, joista toinen pääsee Kristuksen … Lue lisää

Kysymyksiä ortodoksisuudesta: Miksi ortodokseilla on erilaiset kirkot kuin luterilaisilla?

Erot kirkkorakennusten välillä kertovat aina jotakin eri kirkkojen uskosta. Kirkkorakennuksilla on silti myös monia yhtäläisyyksiä. Kaikissa kirkoissa on yleensä risti ja alttari. Nykyisten kirkkorakennusten tyylit ovat muotoutuneet kirkon pitkän historian aikana. Siksi ei olemassa vain yhtä oikeaa kirkkorakennuksen mallia, vaikka monet niihin liittyvät perinteet ovatkin vakiintuneet. Kuvassa Bysantin eli Itä-Rooman alueet 500-luvulla sekä vuosina 1020 … Lue lisää