Vaikuta laatikon ulkopuolelta – nuorisovaltuustot aloittavat!

Viime marraskuussa kirkolliskokous päätti, että jokaiseen hiippakuntaan perustetaan vapaamuotoinen nuorisovaltuusto. Tämä tarkoittaa, että 16-24 -vuotiaat nuoret saattoivat ja saattavat ottaa yhteyttä omaan seurakuntaan ja kysellä mahdollisuuksia päästä vaikuttamaan. Ainakin Kuopion ja Karjalan hiippakunnassa valinnat ovat jo tehty.

Metropoliitta Arseni muistuttaakin, että jokainen kastettu ja mirhalla voideltu kirkon jäsen voi osallistua seurakunnan elämään ja myös kehittämään sitä. Uusien valtuustojen toimintamuoto on jätetty avoimeksi, joten sen jäsenet voivat luoda toimintatapansa itse. Näin näkee metropoliitta Arsenikin asian:

”Hiippakuntani nuorisovaltuuston jäsenet ovat nimetty ja kutsun heidät koolle helmikuun 18. päiväksi, jolloin pyydän heitä valitsemaan keskuudestaan puheenjohtajan, luen kirkolliskokouksen päätöksen ja jään innolla odottamaan, millaiseksi nuorisovaltuuston toiminta alkaa muodostua. Ajattelen, että tässä on piispan parempi kuunnella, kuin alkaa autoritäärisesti esittää toiveita toimintaohjelmasta.”

Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni
Oulun metropoliitta Elia

Oulun hiippakunnan metropoliitta Elia on samoilla linjoilla:

”Nuorisovaltuuston kautta nuorten ääni tulee kuuluviin kirkossa. Usein nuoret ovat avoimempia ja rohkeampia, ja juuri siinä mielessä haastavat meidät ajattelemaan asioita laatikon ulkopuolelta.”

Entä mitä ”rohkeasti ortodoksina oleminen” tarkoittaa piispoille?

MP Elia:

”Minulle tämä tarkoittaa sitä että tarkastelemme itseämme, tätä maailmaa ja sen ilmiöitä myös kirkon ja sen opetuksen näkökulmasta emmekä pelkää tuoda sitä esille. Ortodoksinen uskomme ja sen teologia vastaa moniin monia nuoriakin kiinnostaviin kysymyksiin, esimerkkinä vaikkapa ekologia ja erityisesti oman patriarkkamme linjaukset liittyen ekologisiin kysymyksiin.

Toisena voisi mainita vaikkapa ortodoksisen ihmiskuvan, jonka mukaan jokaisessa ihmisessä  on Jumalan kuva ja tämän opetuksen  mukaan meidän tulee kohdella jokaista ihmistä. Rohkeuteen kuuluu myös se, että uskaltaa sanoa oman mielipiteensä muistaen samalla kunnioittaa toisten kenties hyvinkin erilaisia näkemyksiä.”

MP Arseni:

”’Rohkeasti ortodoksi’ tarkoittaa minulle ortodoksisen identiteetin omaavaa aktiivista seurakunnan jäsentä, joka on valmis vaikka marttyyriuteen uskonsa vuoksi.”

Ota siis rohkeasti yhteyttä omaan seurakuntaasi ja tiedustele mahdollisuuksia osallistua!