Patriarkan viesti suomalaisille lapsille ja nuorille

Rakkaat ja kalleimmat lapset ja nuoret Suomessa,

Iloitsen suuresti, kun saan puhua teille nyt kun on kulunut sata vuotta siitä kun Suomen liittyi Konstantinopolin äitikirkkoon autonomisena (itsehallinnollisena) kirkkona. Suomen kirkko on kypsynyt vuosikymmenien aikana ja tullut ekumeenisen patriarkaatin ilon ja ylpeyden aiheeksi.

Tämä viesti on tarkoitettu teille, lapset ja nuoret, tuhansien järvien kauniiden maan nuoret naiset ja miehet. Maanne johtaa koko maailmaa vapaudessa, esimerkillisessä demokratiassa ja inhimillisessä kehityksessä. Samaan aikaan Suomi on luonnonsuojelun, kestävän kehityksen, kulttuurisen monimuotoisuuden ja uskonnollisen vapauden mallimaa.

Vaikka olette ehkä suhteessa pieni vähemmistö maan kokonaisväestössä, olette vakiinnuttaneet asemanne ja myöskin vaikutatte maassanne. Tämä näkyy esimerkiksi kirkkoonne kääntyvien määrässä ja maahanmuuttajien määrässä, erityisesti tällä hetkellä Ukrainan pakolaisina, jotka tarvitsevat nyt hengellistä, moraalista ja aineellista tukea vaikeina ja valitettavina aikoina. Tässä valossa olette osoittaneet onnistuneesti toisista huolehtimista, ihmisrakkautta, ortodoksien välistä yhteyttä sekä yhteyksiä myös muiden kirkkojen kanssa avoimuuden hengessä. Kirkkonne elämään osallistuvat kaiken ikäiset jäsenet yhteisymmärryksen hengessä.

Toivon ja rukoilen puolestanne, Suomen nuoret ortodoksit, joista kasvaa seuraava sukupolvi ja sen johtajat, että kylvätte nyt siemeniä, jotka Jumala hyvyydessään moninkertaistaa. Sillä kirkkonne saavutukset eivät ole vain aihe juhlaan, vaan ne ovat saavutuksia, jotka kutsuvat teitä toimimaan innoittajina ja johtajina, mallina toisille ortodoksisille kirkoille. 

Perinteinen ONL:n nuorisovaihto Konstantinopoliin.

Muistakaa aina, että Herra vakuuttaa, että ”jolle on paljon annettu, siltä myös paljon vaaditaan” (Luuk. 12:48).

Tervehdimme kaikkia Tuohustulen lukijoita ja tekijöitä sekä kaikkia nuoria ortodokseja, ja toivomme vilpittömästi, että Jumalan loppumaton armo ja laupeus on kanssanne kaikkina elämänne päivinä.

Ekumeenisessa patriarkaatissa 6.2.2023, palava esirukoilija Jumalan edessä,

+ Bartolomeos