Rohkeasti ortodoksi – yhden nuoren näkökulma

Nykyajan muuttuvassa ja ajoittain stressaavassa maailmassa ei aina ole helppoa seistä omilla

juurillaan. Kirkossa käyminen, juhlien viettäminen ja ortodoksina arjessakin eläminen sisältää rikasta

kulttuuriperintöä, joka näkyy ortodoksien elämässä eri tavalla. Kaiken hektisyyden keskellä voimme

aina turvata rohkeasti kirkkoon, vahvaan kulmakiveen elämässämme, joka on ja pysyy. Kirkon

tarjoaman yhteisön ja sen tuen avulla voimme kasvaa ihmisenä ja ortodoksina yhdessä muiden

kanssa.

Mitä rohkeasti ja rohkeana ortodoksina eläminen sitten tarkoittaa? Jokaiselle se varmasti tarkoittaa

eri asioita, mutta kokonaisuudessaan uskoisin sen olevan sitä, että kykenemme aktiivisesti ennen

kaikkea olemaan omia itsejämme uskontomme mukaan lukien joka päivä. Voimme tuoda rohkeasti

esille katsomustamme esimerkiksi siihen liittyvässä keskustelussa ja kertoa ortodoksisesta

elämäntavasta siitä kiinnostuneille ihmisille.

Omassa elämässäni tämä on näkynyt esimerkiksi siten, että olen pitänyt esitelmää lukiossani

ortodoksisuudesta ja samalla esitellyt ortodoksisia esineitä, kuten ikoneita. Minulle on myös ollut

luonnollista olla avoin juhliin liittyvistä perinteistä, kuten pääsiäisen vietosta. Monet ihmettelevät tiettyjä

asioita, mutta ovat kuitenkin kertoneet, kuinka onkin rohkeaa, kun ihmiset uskaltavat avata omaa

henkilökohtaista kokemusmaailmaansa.

Itselleni rohkeus ortodoksina elämisessä tarkoittaa ennen kaikkea avointa vuoropuhelua muiden

kanssa, mutta toisaalta se on myös heikoimpien puolustamista ja sitä, että antaa mahdollisuuden

valon pilkahduksiin myös vaikeiden asioiden keskellä. Pitää myös muistaa, että kaikilla ei ole kirkon

tarjoamaa yhteisöä maassamme, jossa lähin ortodoksikirkko ei välttämättä löydy omasta

kotikunnasta. Siksi rohkeuden jakaminen ja näyttäminen on myös tärkeää. Itsellenikin esimerkkinä

olivat kriparilta tutut nuoret, joiden somessa ortodoksinen kirkko näkyi aktiivisesti.

Helmiemilia Malin