Pyhä apostoli Andreas Ensinkutsuttu 30.11

Kristus kutsui apostoli Andreaksen ensimmäiseksi opetuslapsekseen.

Kun Andreas oli keskustellut Kristuksen kanssa, hän meni kertomaan veljelleen Simon Pietarille, apostolien tulevalle johtajalle. Näin nimi ”Ensinkutsuttu” tulee siitä, että Andreas oli ensimmäinen, joka tunnisti Kristuksen, Jumalan lähettämän Messiaan.

Andreas oli Kristuksen lähimpiä opetuslapsia. Hän seurasi Kristusta melkein kaikkialle ja kuunteli hänen sanojaan. Andreas todisti myös Kristuksen ihmetekoja. Hän oli jopa paikalla, kun Kristus jakoi viidestä leivästä ja kahdesta kalasta 5000 ihmiselle mahan täydeltä ruokaa.

Kuva: Lawrence OP /Flickr

Andreas oli luja, ja pysyi rohkeana sekä viisaana. Kun hän meni Pontoksen Sinopeeseen, ja rukoili ihmisiä päästämään erään Mattiaksen vankilasta. Mattias päästettiin, mutta ihmiset eivät pitäneet Andreaksesta ja ärsyyntyivät häneen. He hakkasivat ja raahasivat Andreasta, mutta silti hän pysyi hiljaa kuin Kristus. Lopulta he heittivät Andreaksen tunkiolle kaupungin ulkopuolelle. Andreas kuitenkin virkosi, ja meni uudestaan kaupunkiin. Kun ihmiset näkivät kuinka luja hän oli, jotkut pyysivät anteeksi ja suostuivat kastettavaksi.

Pyhän apostoli Andreas Ensinkutsutun muistopäivää vietetään marraskuun 30 päivä. (30.11) Eli se sijoittuu 40 päivää kestävälle joulupaastolle.

Teksti: Anastasia Koponen